Nyheder

Container til haveaffald

På foranledning fra et forslag fra en grundejer bliver der i morgen mandag d. 23 Marts 2020 opstillet en container på en af parkeringspladserne ved Pærebakken/Morelbakken til haveaffald. Det gør …

Referat fra generalforsamlingen

Så er referatet fra generalforsamlingen 2019 lagt ind på hjemmesiden under referater. Tak til alle der havde mulighed for at deltage, og vi håber selvfølgelig at endnu flere vil møde …

Legeplads Opgraderet

Som vedtaget på generalforsamlingen er der nu gennemført en opgradering af legepladsen på Nøddehegnet. Der er installeret nye gynger (to almindelige og en babygynge) på gyngestativet og der er indkøbt …

Bestyrelsesmøde Referat

Tirsdag d. 11. December kl. 19 på Pærebakken 7 Dagsorden var smalt og der var ikke indkommet forslag. Pkt. 1: Tinglysning fjernvarmeblev drøftet, og der var stort set enighed om, …

Legeplads på Nøddehegnet

Efter nedlæggelse af legepladsen mellem Æblebakken & Brombærbakken er legepladsen der findes på Nøddehegnet den eneste legeplads i Grundejerforeningen. Bestyrelsen går i overvejelser omkring om hvad vi skal gøre mht. …

Generalforsamling 2018

Genralforsamling afholdes i Bremdal Aktivitetscenter onsdag den 25. april 2018 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget fra kassereren 4. Legeplads ved Nøddehegnet …

Haveaffald ved banen

Der er konstateret, at der gentagne gange bliver smidt haveaffald i det grønne område der ligger ud til banen. Vi gør opmærksom på at henkastning af alle typer affald, inklusiv haveaffald …

Anlægsgartner

Kære beboere Området er nu blevet gjort rent og flot, dette er kun for at komme i  bund, fremadrettet vil gartneren kun vedligeholde vores fælles arealer.  Bestyrelsen gør opmærksom på …