Nyheder

Bestyrelsesmøde Referat

Tirsdag d. 11. December kl. 19 på Pærebakken 7 Dagsorden var smalt og der var ikke indkommet forslag. Pkt. 1: Tinglysning fjernvarmeblev drøftet, og der var stort set enighed om, …

Legeplads på Nøddehegnet

Efter nedlæggelse af legepladsen mellem Æblebakken & Brombærbakken er legepladsen der findes på Nøddehegnet den eneste legeplads i Grundejerforeningen. Bestyrelsen går i overvejelser omkring om hvad vi skal gøre mht. …

Generalforsamling 2018

Genralforsamling afholdes i Bremdal Aktivitetscenter onsdag den 25. april 2018 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget fra kassereren 4. Legeplads ved Nøddehegnet …

Haveaffald ved banen

Der er konstateret, at der gentagne gange bliver smidt haveaffald i det grønne område der ligger ud til banen. Vi gør opmærksom på at henkastning af alle typer affald, inklusiv haveaffald …

Anlægsgartner

Kære beboere Området er nu blevet gjort rent og flot, dette er kun for at komme i  bund, fremadrettet vil gartneren kun vedligeholde vores fælles arealer.  Bestyrelsen gør opmærksom på …

Vigtig information ang. Betalingsservice

Bestyrelsens beslutning, nævnt i referatet fra generalforsamlingen, om adgang til PBS-betaling er ændret. Således vil der for 2017 skulle betales via girokort ligesom de forrige år.  Årsagen til udskydelsen er, …

Ny hjemmeside

Velkommen til den nye hjemmeside for Frugthavens Grundejerforening. Feedback er meget velkommen enten i kommentar feltet nedenfor eller via kontakt formularen.