Generalforsamling august 2021

Generalforsamling i Frugthavens Grundejerforening Tirsdag den 31. August 2021 kl. 19 I Bremdal Aktivitetscenter Dagsorden: Valg af dirigent Beretning ved formanden Regnskab ved kassereren Valg af bestyrelse – på valg …

Generalforsamling 2020

Som tidligere udmeldt blev generalforsamlingen udskudt til efteråret pga. COVID-19, så til jeres information bliver der nu afholdt Generalforsamling for Frugthavens Grundejerforening i Bremdal Aktivitetscenter Tirsdag d. 15 September kl. …

OBS: Generalforsamling & kontingent 20/21

Som følge af coronakrisen med forsamlingsrestrektioner m.v har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til efteråret.Bestyrelsen har endvidere besluttet at det årlige kontingent for 2020 forbliver uændret kr. 800., og opkrævninger …

Container til haveaffald

På foranledning fra et forslag fra en grundejer bliver der i morgen mandag d. 23 Marts 2020 opstillet en container på en af parkeringspladserne ved Pærebakken/Morelbakken til haveaffald. Det gør …

Legeplads Opgraderet

Som vedtaget på generalforsamlingen er der nu gennemført en opgradering af legepladsen på Nøddehegnet. Der er installeret nye gynger (to almindelige og en babygynge) på gyngestativet og der er indkøbt …

Generalforsamling 2018

Genralforsamling afholdes i Bremdal Aktivitetscenter onsdag den 25. april 2018 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab og budget fra kassereren 4. Legeplads ved Nøddehegnet …

Vigtig information ang. Betalingsservice

Bestyrelsens beslutning, nævnt i referatet fra generalforsamlingen, om adgang til PBS-betaling er ændret. Således vil der for 2017 skulle betales via girokort ligesom de forrige år.  Årsagen til udskydelsen er, …