OBS: Generalforsamling & kontingent 20/21

Som følge af coronakrisen med forsamlingsrestrektioner m.v har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamlingen til efteråret.
Bestyrelsen har endvidere besluttet at det årlige kontingent for 2020 forbliver uændret kr. 800., og opkrævninger vil blive omdelt i grundejernes postkasser inden længe.