Generalforsamling i Frugthavens Grundejerforening

Tirsdag den 31. August 2021 kl. 19

I Bremdal Aktivitetscenter

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Valg af bestyrelse – på valg er Kaj Villy Villadsen, Lasse Vestergaard og Benny Holm Jensen
  5. Valg af revisor
  6. Medlemmernes forslag – skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen
  7. Eventuelt

Foreningen er vært ved et mindre traktement.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen